جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربیانیە

یوتل ست در همکاری با ایران و ترکیە پخش تلویزیون نوروز را متوقف کرد

یوتل ست در همکاری با ایران و ترکیە پخش تلویزیون نوروز را متوقف کرد
بر اساس اخبار و گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، دول ایران و ترکیە دراقدامی دیگر و بە منظور تشدید حملات خود علیە ملت کوردستان، در تلاش هستند کە با متوقف کردن پخش کانالهای تلویزیونی این ملت، جامعە جهانی را از اتفاقات و جنگ در کوردستان بی اطلاع کرده و اقدامات اشغالگرانه و ضدبشری خود را در بی خبری مطلق جامعه جهانی ادامه دهند.
به همین منظور این دو حکومت در اقدامی هماهنگ خواستار توقف پخش برنامه های نوروز تی وی در هاتبرد شده‌اند، شرکت یوتل ست نیز در این اقدام که عملا نقض آشکار آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و… است، شرکت کرده و با دو دولت مذکور همراه گشته است.

شرکت یوتل ست بر اساس درخواست ایران و ترکیه اعلام کرده است که پخش تلویزیون نوروز را در هاتبرد متوقف می کند، این در حالی است که این شرکت بایستی حامی و توسعه دهنده ابزارهایی آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه باشد، نه اینکه خود به ابزار کنترل دول استعماری در دیکتاتور علیه رسانه ها و مطبوعات شود.
قابل ذکر است که در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ایران در رتبه 169 قرار گرفته است، ترکیه نیز رتبه 148 را به خود اختصاص داده است.
صدها روزنامه‌نگار و نویسنده در این دو کشور به اتهام جرائم روزنامه‌نگاری در زندان هستند، ده ها تلویزیون و رادیو به شکلی کاملا غیر قانونی تعطیل شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن این اقدام ضد حقوق بشری، از شرکت یوتل ست می خواهد، وظایف خود که شامل کمک به آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، گسترش امکانات به منظور انتشار ازادانه عقاید و… می باشد، عمل کند، نه اینکه ابزاری در دست دولت استعمارگر و دیکتاتور باشد که خود زمینه کنترل و متوقف کردن رسانه‌ها را سبب شود.

تلویزیون نوروز مرکزی برای انتشار ازادانه افکار و عقاید متفاوت می باشد و سعی کرده است بتواند صدای ملت کوردستان و مللی باشد که سانسور می شوند و حق ابراز عقیده از آنها سلب شده است، تلاش کرده است مردم را با حقوق خود آشناکند، در تلاش بوده است که گوشه ای از جنایت های ایران و ترکیه علیه ملت کوردستان را به جهانیان نشان دهد.

در همین راستا، اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید می‌کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر و عقیده دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها و یا ذی نفعان می‌باشد، اتحادیە اروپا نیز بر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در تاکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا می‌باشند.
به همین منظور جمعیت حقوق بشر کوردستان از نهاد های دفاع از آزادی بیان و اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه، روزنامه‌نگاران و… می خواهد اقدام غیرقانونی و ضد رسانه‌ای یوتل ست را محکوم و از تلویزیون نوروز حمایت کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت یکی از یاری‎رسانانِ زلزله‎ کرماشان

آزادی پیام منبری با تودیع قرار وثیقه از زندان حکومت ایران در سنندج(سنه)

سنندج؛ بازداشت ۲ برادر نوجوان توسط نیروهای امنیتی ایران