احضار یک شهروند جهت اجرای حکم حبس

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی یک شهروند با هویت ناصر سلطانی، فرزند رحمان و اهل پیرانشار برای اجرای حکم حبس به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در این شهر احضار و باید جهت اجرای حکم حبس خود را به زندان حکومت ایران در نقده معرفی کند.

لازم به ذکر است که این شهروند پیش تر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در پیرانشار به اتهام “فعالیت تبلیغی به نفع یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” به ٩ ماه و ١٥ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

شایان ذکر است که ناصر سلطانی اردیبهشت‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و بعد از اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید