زخمی شدن سه کولبر در نوسود و پاوه

ک.م.م.ک:

جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ خورشیدی دو کولبر با هویت فرهاد سلیمانی و حمزه سلیمانی با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در نوسود از ناحیه شکم و پهلو به شدت زخمی شدند.

لازم به ذکر است چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ خورشیدی نیز یک کولبر دیگر با هویت کیهان امینی اهل پاوه نیز با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در این شهر زخمی شد.

شایان ذکر است که این کولبر جهت مداوا به بیمارستان قدس پاوه منتقل شده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید