جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدر

اعضای خانوادە ژینا امینی ممنوع الخروج شدە و ساعاتی بازداشت شدند

ک.م.م.ک:

شنبە ۱٨ آذر ۱۴۰۲ خورشیدی، #امجد_امینی، #مژگان_افتخاری و #اشکان_امینی، اعضای خانوادە #ژینا_امینی در فرودگاە ساعاتی بازداشت شدە و پاسپورتهای آنها توسط نیروهای امنیتی فرودگاە ضبط شد.

بر اساس گزارش یک منبع مطلع: خانوادە ژینا امینی کە بە دعوت اتحادیە اروپا راهی کشور فرانسە بودند در فرودگاە متوجە می شوند کە ممنوع الخروج بودە و ساعتی در اتاقهایی بە صورت مجزا مورد بازجویی قرار گرفتە و حتی موبایل و پاسپورتهای آنان ضبط شدە است.

منبع افزود: در مدت بازجویی اشکان امینی برادر ژینا، با دستبند در یک دفتر در فرودگاە خمینی نگهداری شدە است.

م.ه

Related posts

آزادی خبات فدایی با تودیع وثیقه

Bilal Enferadi

مقاومت مردم “پاوه” در شرق کوردستان و عقب نشینی نیروهای مسلح ایران در حمله علیه کولبران

یک شهروند جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان منتقل شد