بوکان؛ لقمان پیشیار به ۳ سال حبس محکوم شد

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، سه شنبه ۱٤ آذر ماه سال ۱٤۰۲ خورشید، یک شهروند با هویت لقمان پیشیار ٥٨ ساله اهل شهرستان بوکان از سوی دادگاه انقلاب حکومت در این شهر به ۳ سال حبس محکوم شد.

بر اساس گزارش، دادگاه حکومت نامبرده را به اتهام “عضویت و همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” متهم کرده است.

لازم به ذکر است، نامبرده پنج‌شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱٤۰۲، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

لازم به یاد آوری است، نامبرده  ۱٦ مهر ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت در بوکان آزاد شده بود.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید