جمعیت حقوق بشر کوردستان
زخمیسلایدرکولبر زخمی شدە

زخمی شدن یک کولبر اهل مریوان و کشته شدن اسب وی

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، چهارشنبه ٨ آذر ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک کولبر به نام زانا راهپیکر اهل مریوان با شلیک مستقم نیروهای هنگ مرزی در منطقه سرشیو سەقز حوالی “حاجیول” به شدت مجروح شد.

بر اساس گزارش، در پی تیراندازی نیروهای رژیم اسب وی نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

ر.خ

Related posts

سنندج(سنه)؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

Rahim Kholafai

ربودەشدن یک جوان ۲۰ سالە توسط نیروهای امنیتی ایران در بوکان

تهران؛ تعیین زمان جلسە رسیدگی بە پروندە صالح نیکبخت وکیل خانوادە ژینا امینی

Bilal Enferadi