پیرانشهر؛ بازداشت تعدادی از نوجوانان زیر سن قانونی به صورت فله‌ای

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۲۹م آبان ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، نهادهای سرکوبگر وضد هر نوع حقوق انسانی جمهوری اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه تاریخ ۲۸م و۲۹ی آبان ماه تعدادی از نوجوانان و بهتر است بگوییم کودکان نو رسیده با اسامی: فرزین نبی ۱۴ ساله، پیشوا نبی ۱۶ ساله، کارزان نبی ۱۵ ساله، کۆمار نبی ١٦ ساله و هێدی یوسفی اقدم ١٦ ساله توسط نیروهای سرکوبگر بنام امنیتی بازداشت گردیده‌اند وهمگی آنان به مکان یا مکانهای نامعلومی انتقال داده شدند.

لازم به توضیح است که، خانوادهای کودکان نورسیده در به در ادارات سرکوبگر امنیتی سراغشان را می‌گیرند تا از سرنوشت و اتهامات وارده یا ساخته شده برای آنان اطلاعی بدست بیاورند ولی هنوز موفق نشده‌اند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید