یک فعال مدنی با پابند الکترونیکی از زندان حکومت ایران آزاد شد

ک.م.م.ک:

سه‌شنبه ۱۶م آبان ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، بنا به گزارشات رسیده یک فعال مدنی بنام “فرهنگ عیوضی” اهل روستای تنگیسر از توابع شهرستان سنندج (سنه) که در تاریخ ۱۰م آبان ماه پارسال (۱۴۰۱) به دادگاه انقلاب احضار شده‌ بود توسط بخش اجرای احکام بازداشت و به زندان حکومت ایران در سنندج منتقل شده بود، اخیرا تحت‌ نظارت و شرایط حمل پابند الکترونیکی وبا محدودیت تردد در سنندج از زندان آزاد شد تا با شرایط فوق باقیمانده دوران محکومیت خود را در خارج از زندان حکومت ایران سپری نماید.

گفتنی است که، نامبرده به اتهام عضویت وهمکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف جمهوری اسلامی از قبل حکم ۴۵ ماه حبس برایش صادر شده بود.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید