بازداشت فواد فتحی فعال کارگری در تهران

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۳ آبان ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت فواد ( سیروس) فتحی فعال کارگری اهل شهرستان سنندج و ساکن در شهر تهران، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده به زندان اوین در همان شهر انتقال داده شد.

براساس گزارشات, خانواده نامبرده شنبه ۱۳ آبان ماه سال جاری طی تماسی تلفنی از سوی فواد فتحی از بازداشت و انتقال وی به زندان اوین در تهران با خبر شده، ۱۴ آبان ماه جهت پیگیری شرایط و وضعیت نامبرده به دادسرای اوین مراجعه کردند، اما مسئولین مربوطه به آنها گفته اند نام فواد فتحی در سامانه ثبت نشده است.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید