آزادی دو شهروند زندانی با پابند الکترونیکی در بوکان

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۷ آبان ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، دو شهروند به نام های، علی گل محمدی و ولی گل محمدی با پایان دوره ۴ ماه و ۴ روزه از تاریخ حبس تعزیری از زندان حکومت ایران در شهر بوکان آزاد شدند.

بنابر گزارشات, علی گل محمدی و ولی گل محمدی ۹۰ روز از دوران محکومیت خود را باید با پابند و تحت نظارت سامانه الکترونکی در خارج از زندان سپری کنند.

باید اشاره کرد, علی گل محمدی اردیبهشت ماه سال جاری و ولی گل محمدی ۳ تیرماه سال جاری توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ، به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به حبس تعزیری محکوم شده بودند.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید