سنندج؛ بازداشت یک شهروند از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

شنبه ۶ آبان ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت سامان محمدی اهل شهر سنه(سنندج), از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده.

لازم بە ذکر است کە، نامبردە بدون ارائە حکم قضایی بازداشت و بە بازداشتگاه امنیتی حکومت ایران موسوم بە شهرامفر انتقال داده شد.

باید اشاره کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعاتی اتهامات وارده به نامبرده و شرایط کنونی وی در دست نمی باشد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید