کرماشان؛ محکوم شدن یک شهروند به اعدام

ک.م.م.ک:

بنابرگزارشات رسیده, یک شهروند با هویت رضا رسایی ۳۴ ساله اهل شهر صحنه از توابع کرماشان و از پیروان آیین یارسان، به اتهام قتل نادر بیرامی رییس سازمان اطلاعات سپاه حکومت ایران در آن شهر به اعدام محکوم گردید.

نامبرده ۳ آذر ماه سال گذشته ، چند روز پس از کشته شدن نادر بیرامی رییس اطلاعات سپاه حکومت ایران در جریان سرکوب مردم معترض در شهر صحنه، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در آن شهر بازداشت شده بود.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید