اعدام یک زندانی سیاسی در سکوت خبری

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۱۷م مهر ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک زندانی سیاسی بنام “سامان محمدی خیاره” که‌ مدت ۷ سال بود به اتهام براندازی در زندان مخوف قزلحصار کرج بسر می‌برد، طی چند روز اخیر به‌ سلول انفرادی منتقل شده بود، در حاشیه جنگ اسرائیل و مزدوران حکومت ایران(حماس‌و…..) و در سکوت کامل خبری اعدام شد.

گفتنی است که، جمهوری اسلامی طبق ر‌وال همیشگی و تروریستانه‌ی خود زندانیان سیاسی را پس از بوجود آوردن بحران ومشکلات جهانی اعدام می‌کند وبه هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید