خطر اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره

ک.م.م.ک:

بنابر گزارشات رسیده، یک شهروند با هویت سامان محمد خیاره اهل شهر سنه(سنندج)،که از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به محاربه و تشکیل گروه‌های مسلح برانداز حکومت متهم شده بود، در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.

براساس گزارشات، تاریخ اجرای حکم اعدام نامبرده، پس از گذشت ٧ سال از زمان بازداشت صبح روز دوشنبه ١٧ مهر ماه سال جاری به وقت اذان صبح و در زندان قزلحصار شهر کرج اعلام شده است.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید