بازداشت یک شهروند در شهر قروه

ک.م.م.ک:

شنبه ١۵ مهر ماه سال ١۴٠٢ خورشیدی، یک شهروند با هویت میلاد حیدریان ٢۴ ساله و اهل شهر قروه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در آن شهر بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شد.

بنابر گزارشات، نیروهای امنیتی حکومت ایران پس از بازداشت وی در خیابان رئوفی شهر قروه به منزل پدری نامبرده یورش برده ضمن تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی نامبرده را ضبط کرده اند.

باید خاطر نشان کرد، نامبرده پس از بازداشت به یکی از بازداشتگاهها حکومت ایران در شهر سنه(سنندج)، انتقال داده شد، از شرایط فعلی و اتهامات وارده به وی هیچ
اطلاعاتی در دست نمی باشد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید