خودسوزی یک کارگر کورد در کرماشان

این کارگر کورد خدمات شهری در شهر کنگاور از توابع کرماشان در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما اقدام به خودسوزی نمود.

بنا به گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز ششم مهرماه سال جاری یک کارگر کورد خدمات شهری کنگاور از توابع کرماشان در شرق کوردستان به دلیل عدم پرداخت دستمزدش به مدت چهار ماه و فشار اقتصادی مضاعف بر وی و خانواده‌اش به نشانه اعتراض به این وضعیت در مقابل شهرداری کنگاور اقدام به خودسوزی نمود که تا به این لحظه وضعیت جسمانی نامبرده نامساعد گزارش‌شده است، این امر اعتراض شهروندان این شهر را در پی داشت و در مقابل فرمانداری و شهرداری کنگاور، تجمع اعتراضی برپا نمودند.

 

بسیاری از کارگران در شرق کوردستان به‌صورت نیمه‌وقت به کار گرفته می‌شوند و از هیچ‌گونه حق و مزایایی از قبیل بیمه درمانی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند. بااین‌حال مسئولین امر هیچ قانون جامعی برای سازمان‌دهی این قشر از جامعه در دست اقدام ندارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان