آزادی شهین احمدی

ک.م.م.ک:

جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲خورشیدی، شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند به شرط تعهد به عدم مصاحبه با رسانه ها و افراد آزاد شد.

لازم به ذکر که حکومت ایران نیز به شرط تعهد و سکوت در مورد وضعیت دخترش وی را آزاد کرده است‌.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید