بازداشت یک شهروند در شهر بوکان

ک.م.م.ک:

شنبه ٨ مهر ماه سال ١۴٠٢ خورشیدی، یک شهروند با هویت سید اسعد یوسفی، اهل شهر بوکان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده وبه مکان نامعلومی انتقال داده شد.

بنابر گزارشات رسیده، بازداشت نامبر در چارچوب حمایت از اعتصابات در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی
صورت گرفته است.

باید خاطر نشان کرد، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط فعلی نامبرده و محل نگهداری وی در دست نمی باشد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید