تمدید قرار بازداشت یک شهروند ۷۲ سالە در پیرانشهر

ک.م.م.ک:

یکشنبە ۲ مهرماە ۱۴۰۲ خورشیدی، دادگستری رژیم ایران در پیرانشار(پیرانشهر)، قرار بازداشت محمد امین محمد(مینەی مەلا بایز) شهروند ۷۲ سالە اهل این شهر را بە مدت یک ماە دیگر تمدید کرد.

بر اساس اظهارات یک منبع موثق: این شهروند سالمند در ادارە اطلاعات رژیم ایران تحت فشار بازجویی نیروهای امنیتی می باشد و از دسترسی بە وکیل و ملاقات با خانوادە محروم می باشد.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە ونشر این خبر، خانوادە این شهروند از سرنوشت وی بی اطلاع بودە در سردرگمی و استرس نسبت بە سرنوشت وی بسر میبرند.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید