دیواندره؛ آزادی به قید وثیقه امید قدیمی

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۴ مهر ماه سال ١۴٠٢ خورشیدی، امید قدیمی برادر جانباخته فواد قدیمی با قرار وثیقه از بازداشتگاه حکومت ایران در آن شهر آزاد شد.

باید اشاره کرد، وی ١۶ شهریور ماه سال جاری توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت، و به اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر دیواندره انتقال داده شده است،نامبرده پس از گذشت ۴٨ ساعت از تاریخ بازداشت به بازداشتگاه حکومت ایران در شهر سنه(سنندج) انتقال داده شده بود.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید