ربودن٢ تن از فعالین مدنی سرشناس در شهر سنه

ک.م.م.ک:

دوشنبه ٣ مهر ماه سال ١۴٠٢ خورشیدی، دو شهروند با هویت، کیوان کمانگرنسب و مختار زارعی از فعالین مدنی ساکن در شهر سنه(سنندج)، توسط نیروهای لباس شخصی حکومت ایران بازداشت شده و به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند.

باید خاطر نشان کرد تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از شرایط و محل نگهداری آنها در دست نمی باشد.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید