بازداشت ۲ شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در قروه

ک.م.م.ک:

براساس گزارش ها، ۲ شهروند با نامهای نرگس سلیمانی و فرشته فدایی فر اهل شهرستان قروه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل شدند.

براساس این گزارش، بازداشت این دو شهروند بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

لازم بە ذکر است، نرگس سلیمانی پیشتر در جریان خیزش سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحە علیە این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید