ربودە شدن یک شهروند توسط نیروهای ادارەاطلاعات رژیم ایران در مریوان

ک.م.م.ک:

چهارشنبە ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ خورشید، یک شهروند اهل مریوان با هویت مختار دستوم فرزند حسن، متاهل و ساکن شهرک کانی دینار پس از احضار بە ادارە اطلاعات مریوان بازداشت شد.

لازم بە ذکر است کە، از محل نگهداری و دلیل بازداشت این شهروند اطلاهی در دست نمی باشد.

شایان ذکر است کە، چندین سال قبل بختیار دستوم برادر بزرگتر مختار دستوم در خودر شخصی خود، مقابل دادگستری رژیم ایران در مریوان بە همراە وریا محمدیان از فامیل های پدر وی، از سوی نیروهای مسلح ادارەاطلاعات بە رگبار بستە شد و هردو نفر جان باختند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید