بازداشت ٣ شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران در سنندج

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها، شنبە ٢٥ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، ٣ شهروند با نام‌های، ماهان نساجی ٢٧ سالە، مبین پروین ٢٧ سالە و عادل میرزایی ٣٥ سالە اهل روستای نگل از توابع بخش کلاترزان سنندج ” سنە ” توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل شدند.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروندان بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

لازم بە ذکر است، عادل میرزایی و ماهان نساجی پیشتر در جریان خیزش سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە بودند.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحە علیە این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید