شلیک نیروهای مسلح رژیم ایران در مسیر آیچی سقز یک زخمی در پی داشت

ک.م.م.ک:

شنبە ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، در سال روز جان باختن #ژینا_امینی، نیروهای مسلح رژیم ایران مستقر در مسیر قبرستا آیچی سقز بە سوی مردم معترض شلیک کردە و در نتیجە یک شهروند بە اسم فردین جعفری زخمی شدە است.

بر اساس گزارش، گلولە نیروهای مسلح بە سر این شهروند اصابت کردە است.

لازم بە ذکر است کە، از وضعیت سلامت این شهروند و جزئیات بیشتر اطلاعی در دست نیست.

م.ە

دیدگاهتان را بنویسید