بازداشت یک مربی اسب سواری در بوکان

ک.م.م.ک:

پنج شنبە ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی، میلاد مصطفوی از مربیان سوارکاری اهل بوکان در ادارە تربیت بدنی این شهرستان توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

بر اساس گزارش، ساعت ۱۲ ظهر تاریخ مذکور، سلیمان سوارە رئیس منصوبی تربیت بدنی شهر بوکان، طی یک تماس تلفنی، میلاد مصطفوی را بە ادارە فراخواندە کە پس از مراجعە نامبردە، توسط مامورین امنیتی بازداشت میشود.

لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر، از سرنوشت و اتهامات احتمالی مطروحە علیە میلاد مصطفوی اطلاعی در دست نیست.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید