سنندج؛ بازداشت دو نفر از اعضای خانوادە سارینا ساعدی از شهدای انقلاب ژینا

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشرسیدە بە مرکز خبری KMMK ، پنجشنبه ۲۳
شهریور ماه سال ۱۴۰۲خورشیدی، معید ساعدی، برادر سارینا ساعدی و ریزان ساعدی، خالەی سارینا ساعدی از جان باختگان انقلاب ژینا از اعتراضات عمومی و گسترده‌ی کوردستان و ایران توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران در سنە (سنندج) بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوبگر رژیم ایران به خانوادهای جەنباختگان در قبرستان بهشتی محمدی سنندج یورش برده و این دو شهروند را با توسل بە خشونت بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است که، نیروهای امنیتی بدون هیچ گونه دستور قضایی و تنها برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از تظاهرات، فعالان و بستگان قربانیان وجانباخته‌گان انقلاب ژینا را بازداشت می کنند.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید