جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباراعتراضات سراسریبازداشتبی خبریسلایدرمدنی

سنندج؛ بازداشت دو نفر از اعضای خانوادە سارینا ساعدی از شهدای انقلاب ژینا

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشرسیدە بە مرکز خبری KMMK ، پنجشنبه ۲۳
شهریور ماه سال ۱۴۰۲خورشیدی، معید ساعدی، برادر سارینا ساعدی و ریزان ساعدی، خالەی سارینا ساعدی از جان باختگان انقلاب ژینا از اعتراضات عمومی و گسترده‌ی کوردستان و ایران توسط نیروهای سرکوبگر رژیم ایران در سنە (سنندج) بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوبگر رژیم ایران به خانوادهای جەنباختگان در قبرستان بهشتی محمدی سنندج یورش برده و این دو شهروند را با توسل بە خشونت بازداشت کردند.

لازم بە ذکر است که، نیروهای امنیتی بدون هیچ گونه دستور قضایی و تنها برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از تظاهرات، فعالان و بستگان قربانیان وجانباخته‌گان انقلاب ژینا را بازداشت می کنند.

ع – ر

Related posts

ورمێ؛ خودکشی یک زندانی در زندان حکومتی ایران

Rahim Kholafai

پارلمان اروپا عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را محکوم کرد

بی خبری از سرنوشت یک شهروند اورمیەای در اقلیم کوردستان