اعتصاب غذای یک روزنامه نگار وفعال سیاسی ومدنی

ک‌.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۲م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی، یک شهروند روزنامه نگار وفعال سیاسی ‌اجتماعی اهل کرماشان بنام «امیر کهریزی »که در راه رفتن به سوی کشور های اروپایی بود در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ توسط پلیس مرزی یونان بازداشت وبه ترکیه برگردانده می‌شود، و پلیس ترکیه نیز پس از بازداشت وی را به کمپ ادرنه منتقل می‌کنند، در طول اقامتش در این کمپ بدون تلفن و اجازه ملاقات با خانواده‌اش بسر میبرد ودر تاریخ ۳م شهریور به کمپ دیگری در شهر آگری انتقال داده شد.

لازم به توضیح است که، نامبرده جهت اعتراض به دیپورت کردن اجباری به ایران از ۱۸م شهریور ماه دست به اعتصاب غذا زده است و از شرایط کنونی وی اطلاعی در دست نیست.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید