۳ تن از اعضای انجومن چیای سبز بە حبس محکوم شدند

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌ها،دوشنبە ٢٠ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، ٣ تن از اعضای انجمن چیای سبز با نام‌های کاوە کریمیانی، کاوە داستان و مادح خوشنواز در یک دادگاە چند دقیقەای و بدون هیچ مدرکی جمعا بە ٩ ماە حبس محکوم شدند.

براساس این گزارش، کاوە کریمیانی بە یک ماە حبس، کاوە داستان بە ٣ ماە حبس و مادح خوشنواز بە ٥ ماە حبس محکوم شدەاند.

لازم بە ذکر است، شامگاە ١٩ شهریورماە سال جاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بە مجمع انجمن چیای سبز یورش بردند و حدود ٣٥ تن از اعضای آن را بازداشت و پس از مدتی اکثر آنان آزاد شدند.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید