کیوان نبی برای اجرای حکم به زندان منتقل شد

ک.م.م.ک:

روز سه شنبه ١٤م شهریور ماه سال ۱۴۰۲ی خورشیدی «کیوان نبی» 28 ساله اهل پیرانشار (پیرانشهر) بازداشت و برای اجرای حکم به زندان حکومت ایران در نقده منتقل شد.

بر اساس این گزارش، وی پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب پیرانشار(پیرانشهر) بازداشت و برای اجرای حکم به زندان دولتی نقده منتقل شد.

بر اساس این گزارش، کیوان نبی پیش از این در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «عضویت در گروه مخالف حکومت ایران» به ۳۲ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۴۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

ع – ر

دیدگاهتان را بنویسید