خودکشی یک دختر نوجوان در شهر شاباد


ک.م.م.ک

شنبه ۱٨شهریور ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک دختر نوجوان با هویت سانیا آقایی ۱۳ ساله اهل شهرستان شاباد از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

لازم به ذکر است، این نوجوان به دلایل اختلافات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده و به زنذگی اش پایان داده است.
ع. س

دیدگاهتان را بنویسید