آزادی نازیلا معروفیان از زندان اوین با تودیع وثیقە

ک.م.م.ک:

شنبە ١٨ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، نازیلا معروفیان روزنامەنگار اهل سقز و ساکن تهران با تودیع قرار وثیقە بە شیوە موقت از زندان اوین آزاد شد.

لازم بە ذکر است، این روزنامەنگار چهارشنبە ٨ شهریور برای چندمین بار با ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدە بود.

نازیلا معروفیان در یک فایل صوتی از داخل زندان اوین گفتە بود، هنگام بازداشت توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتە است.

این روزنامەنگار، طی روزهای اخیر از دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید