دهلران: بازداشت یک هنرمند توسط نیروهای امنیتی ایران


ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، چهارشنبە ١٥ شهریورماە ١٤٠٢ خورشیدی، یک هنرمند با هویت وطن دوستی ٣٦ سالە اهل شهر پلەزرین از توابع شهرستان دهلران از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل شد.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروند بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

تا لحظە تنظیم این گزارش از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید