اورمیه؛ کیوان رشوزاده در زندان دست به اعتصاب غذا زده است

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ١۵ شهریورماه ١۴٠٢ خورشیدی، کیوان رشوزاده زندانی سیاسی کورد به نشانه اعتراض به وضعیت وخیم خود و بند زندانیان سیاسی در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

شایان ذکر است، این زندانی سیاسی کورد به دلیل اعتراض به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی زندان مرکزی حکومت در اورمیه به دستور مسئولین زندان به سلول انفرادی منتقل شده است.

براساس این گزارش، نامبرده از حق دسترسی به وکیل و دیدار با خانواده محروم شده است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید