تبعید یک شهروند بازداشت شده به زندان حکومت ایران در ماکو

ک.م.م.ک:

شنبه ١١ شهریور ماه سال ١۴٠٢ خورشیدی، یک شهروند بازداشت شده با هویت ناصر (محمد) داله ٣٢ ساله اهل روستای. زنگ آباد و ساکن در روستای شین آباد از توابع پیرانشار از زندان در شهر نقده به زندان حکومت ایران در شهر ماکو انتقال داده شد.

باید خاطرنشان نشان کرد، نامبرده جمعه ۴ شهریور ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به اداره اطلاعات حکومت ایران در در شهر پیرانشار انتقال داده شده‌است.

در همین چارچوب، وی از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به اتهام محاربه به ٣ سال حبس تعزیری محکوم گردید٢ سال از حکم در تبعید می باشد.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید