محکومیت نازیلا معروفیان به ١ سال حبس

ک.م.م.ک:

بنابر گزارشات، نازیلا معروفیان روزنامه نگار اهل شهر سقز و ساکن در شهر تهران ۵ روز پس از بازداشت مجدد، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران به ١ سال زندان و پرداخت ١۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم گردید.

باید خاطرنشان کرد، نامبرد از زمان شروع جنبش ژن ژیان ئازادی ، تا به امروز چهار مرتبه و با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده است.

در همین چارچوب نامبرده در اعتراض به حکم صادره توسط دستگاه قضایی حکومت ایران دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید