خودکشی یک شهروند در پیرانشهر

ک.م.م.ک:

بر اساس اطلاع جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکشنبه ٥ شهریور ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت سلام بهروزی “٤۰ ساله” اهل پیرانشهر (پیرانشار) از طریق حلق آویزکردن اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

لازم به ذکر است، تا زمان نگارش این خبر هیچ اطلاعی از انگیزه نامبرده در اقدام به خودکشی در دست نمی باشد.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید