ارجاع پرونده یک شهروند به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش های دریافتی پرونده یک شهروند با هویت امیر حسین موسویان، اهل آبدانان از توابع ایلام به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری حکومت ایران در این شهر ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است که امیر حسین موسویان به اتهام ” تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمان های مخالف نظام ” بازداشت شده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید