بازداشت یک شهروند در پیرانشهر

ک.م.م.ک:

براساس گزارش‌های دریافتی، پنج‌شنبە ٢٨ مردادماە ١٤٠٢ خورشیدی، یک شهروند اهل روستای پسوی از توابع شهرستان پیرانشهر با هویت موعین شریفیان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل شد.

براساس این گزارش، بازداشت این شهروند بدون ارائە حکم قضایی صورت گرفتە است.

تا لحظە تنظیم این گزارش از دلیل بازداشت، اتهامات مطروحە و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید