بازداشت فعال دانشجویی کورد در تهران

سرنوشت یک فعال دانشجویی کورد پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس خبر منتشر شدە از سوی پایگاه خبری و تحلیلی روژ، “فرشاد امینی” از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران روز سه شنبه اول دی ماه، توسط نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات بازداشت شده و هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.

منبعی نزدیک به خانواده این دانشجوی کُرد در گفتگو با NNSROJ اظهار داشتەاند که علی رغم پیگیری های اعضای خانواده و دوستان وی مقام های قضایی و امنیتی حاضر به ارائه هیچ توضیحی در رابطه با وضعیت او نیستند.

این منبع می افزاید که مقام های پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا) آنها را به دادگاه ارجاع می دهند و دادگاه نیز آنان را به نهاد دیگری و هیچ یک نیز حاضر به ارائه توضیحی در رابطه با علت بازداشت و سرنوشت وی نمی باشند.

فرشاد امینی دانشجوی سال آخر رشته باستان شناسی دانشگاه تهران است و وی در بسیاری از کمپین های زیست محیطی و اجتماعی فعال بوده است.

روز پنجشنبه سوم دی نیز شماری از فعالان سیاسی و مدنی کورد پس از برگزاری گردهمایی اعتراضی در شهرهای شرق کوردستان و تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند که پس از چندین ساعت با دادن تعهد آزاد شدند.