نیروهای امنیتی رژیم ایران یک فعال زیست محیطی را در جوانرود ربودند

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش خبرنگار KMMK، شنبە ۷ مرداد سال ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای امنیتی رژیم ایران در جوانرود، یاسر نوری ۳۲ سالە و فعال زیست محیطی اهل این شهر را ربودە و بە مکان نامشخصی منتقل کردەاند.


بر اساس گزارش، نیروهای لباس شخصی ایران، با توسل بە زور و با ضرب و شتم این شهروند دوستدار محیط زیست را در بازار جوانرود بازداشت و با خود بردەاند.


منبع خبری KMMK در این بارە گفت: گروهی از نیروهای امنیتی سپس بە منزل پدری یاسر نوری یورش بردە و با وحشیانەترین شیوە شروع بە بازرسی منزل کردە و وسایل و اسباب خانە را کاملا بەهم ریختەاند.
این منبع اضافە کرد: نیروهای امنیتی خانوادە یاسر نوری فعال زیست محیطی را تهدید کردە کە در صورت اطلاع رسانی در مورد ربایش فرزندشان، زندگی نامبردە بە خطر خواهد افتاد.


جمعیت حقوق بشر کوردستان، ادارە اطلاعات رژیم ایران و گروەهای امنیتی این رژیم را مسئول جان و سلامتی یاسر نوری دانستە و خواهان آزادی هرچە زودتر این شهروند می باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید