خودکشی یک شهروند در ایلام

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۴ مرداد ماه سال ١۴٠٢ خورشید، یک شهروند به نام، حیدر محسنی متاهل و دارای دو فرزند با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بنابر گزارشات، نامبرده در پی اخراج و ممنوعیت ورود به محل کارش ، با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده است.

در همین چارچوب، دی ماه سال گذشته یک شهروند با هویت آرش تبریک در اقدامی مشابه به دلیل اخراج و ممنوعیت ورود به محل کار اقدام به خودکشی کرده بود.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید