بیانیه مادران انقلاب جهت اطلاع اذهان عمومی از سناریوسازی‌های حکومت ایران

ک.م.م.ک:

مادران انقلاب ژینا در برابر سناریوساز‌ی‌های نهادهای امنیتی علیه خانواده جانباختگان این انقلاب بزرگ و فراگیر بیانیه‌ای صادر کردند.

متن دقیق این بیانیه توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان اطلاع‌رسانی می‌شود به شرح ذیل می‌باشد.

بە نام مادران انقلاب
بستگان جانباختگان خط قرمز هستند!

از ابتدای انقلاب ژینا تا کنون نهادهای امنیتی ج.ا در رسانەهای خود سعی در خدشه دار کردن سیمای جانباختگان و خانوادەی آنان داشته و همچنین از اعمال فشار و تهدیدها و اعترافات اجباری و دەها سناریو و دروغ انجام دادە،
در روزهای اخیر رسانەهای رژیم برای بستن صدای دادخواهی خانوادەی جانباختگان باز هم شروع بە ساختن سناریوهایی مملو از دروغ و کتمان کردە است.
این بار سناریو را برعلیە یکی از خانوادەی عزیزمان، آقای هاشم ساعدی پدر جانباختە سارینا ساعدی را در رسانەهای دولتی بە نمایش گذاشتەاند، اقدام غیر انسانی نهادهای امنیتی پس از آن صورت گرفتە که آقای هاشم پدر سارینا به همراه جمعی از خانوادەی جانباختگان سنندج [سنە]، دهگلان و دیواندره در سقز دستگیر شدند، از همان موقع رژیم بیشتر از پیش در صدد بی صدا کردن کردن خانوادەی جانباختگان بودە اما  خوشبختانە خانوادەها مصمم تر از قبل پای دادخواهی فرزندانشان ایستادەاند مخصوصا آقای هاشم ساعدی کە در فضای مجازی فعال میباشد و سکوت نکردە است رژیم این کار را علیە این خانوادەی عزیز انجام دادە است.
ما ضمن محکوم کردن این گونە اقدامات نهادهای امنیتی و همەی اقدامات رژیم علیه خانواده سارینای عزیزمان و همەی خانوادەی جانباختگان.

از افکار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی می‌خواهیم در برابر این اقدامات شنیع رژیم سکوت نکنند.
اگر این اقدامات از سوی رژیم تکرار شود ما به عنوان خانوادەی جانباختگان انقلاب ساکت نخواهیم نشست و مخالفت خود را نشان خواهیم داد.

دادخواهی جرم نیست،
ما مجرم نیستیم…

مادران انقلاب
به نمایندگی از جمعی از خانوادەی جانباختگان انقلاب ژینا

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید