سقز؛ محکومیت ایوب جوان پور به ١۵ سال حبس تعزیری

ک.م.م.ک:

براساس گزارش رسیده، یک شهروند فعال مدنی با هویت ایوب جوان پور، اهل شهر سقز از سوی دادگاه انقلاب حکومت ایران در آن شهر به رياست قاضی کیوان جهانی به ١۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

بنابر گزارشات، نامبرده به اتهام تبلیغ علیه نظام به ١ سال حبس، توهین به رهبری ٢ سال، و رهبری گروهی در داخل کشور جهت برهم زدن امنیت عمومی به ١٠ سال حبس، توهین به بنیان گذار حکومت جمهوری اسلامی به ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردید، که در مجموع به ١۵ سال حبس در ١۵ تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارشات، حکم ابلاغ شده به نامبرده در مرحله تجدید نظر است، براساس ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی بالاترین حکم حبس که ١٠ سال حبس تعزیری می باشد در حبس نامبرده قابل اجرا می باشد.

باید اشاره کرد، ایوب جوان پور شنبه ٢٠ خرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سقز بازداشت شده بود، وی
پیشتر نیز سابق بازداشت و زندان را داشته و در جنبش انقلابی ژینا امینی نیز به مدت ١٠٠ روز در سلول انفرادی حبس گردیده است، که به قید وثیقه وبه شيوه موقت آزاد شده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید