یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران به شدت زخمی شد

ک.م.م.ک:
سه شنبه ۲۰ تیر ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، نیروهای مرزی رژیم ایران در نوار مرزی نوسود بە سوی دستەای از کولبران شلیک کردە کە در پی آن یک کولبر با هویت رامین کریمی اهل جوانرود بە شدت زخمی شد.


لازم بە ذکر است کە، کولبر مذکور از ناحیە پا مورد اصابت گلولە قرار گرفتە وبە شدت مجروح شدە است.


شایان ذکر است کە، کولبر زخمی بە یک مرکز درمانی منتقل وتحت عمل جراحی قرار گرفتەاست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید