ممانعت اداره‌ی اطلاعات مهاباد از پیگیری قضایی قتل یک جوان کورد براثر شکنجه

گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است:  که اداره‌ی اطلاعات در شهرستان مهاباد از پیگیری پرونده‌ی قتل یک جوان کورد از سوی دستگاه قضایی ممانعت به عمل می‌آورد . این جوان کورد به نام جلال جوانمرد براثر شکنجه مأموران وزارت اطلاعات جان خود را ازدست‌داده بود.

بعد از مرگ «جلال جوانمرد» براثر شکنجه در سازمان اطلاعات، جسد این جوان به‌صورت مشروط بە اعلام خودکشی وی از سوی خانواده‌اش بە آنان مسترد شدە بود.

باگذشت بیش از ۲ ماه از این واقعه،سازمان اطلاعات به‌صورت مکتوب دستگاه قضایی را از پیگیری پرونده از سوی خانواده‌اش بر حذر داشته و پرونده را «امنیتی و در ارتباط با ضدانقلاب» اعلام کرده است.

جلال جوانمرد ۲۶ ساله فرزند رسول، روز دوشنبه‌ ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۵ ، از سوی نیروهای امنیتی وابسته به اداره‌ی اطلاعات در  مهاباد به اتهام

” کورد بودن و همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی ” بازداشت و بعد از دو روز شکنجه‌ی شدید توسط بازجویان وزارت اطلاعات ایران جانش را ازدست‌داده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان