احضار ۵۵ وکیل دادگستری در بوکان بە دادسرای عمومی و انقلاب رژیم ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارشات رسیدە بەمرکز خبری KMMK، تعداد ۵۵ تن از وکلای دادگستری در بوکان بە دادسرای عمومی وانقلاب ایران احضار شدند.
بر اساس گزارش، احضار وکلای بوکان بە دلیل توضیح منباب انتشار عکس، ویدیو و مطالب مغایر باعرف عمومی در این شعبە دادسرای رژیم ایران اعلام شدە است.

اسامی ٥٥ وکیل احضار شده به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رژیم ایران در بوکان؛

١- سالم ولی‌پور ٢- محمد رنجبری ٣- سروه خضرپور ٤- مطلب علویان ٥- حامد قادرپور ٦- امید رسول‌زاده ٧- شلیر فتوحی سرا ٨- حیات کتانی ٩- ابراهیم عزیزی یوسفکند ١٠- سراج‌الدین طاهری ١١- سیما قادری ١٢- مسعود کیانی ١٣- یعقوب محمدپور ١٤- سامان کاظمی ١٥- شهلا حسن‌زاده ١٦- اسرین خالدی ١٧- هیمن بهرامی ١٨- رحیم صناعتی ١٩- لیلا خسروی ٢٠- نجم‌الدین توحیدی ٢١- فریبا حسینی ٢٢- نرمین حسینی‌خواه ٢٣- منصور صالحی ٢٤- دلنیا محمد شریفی ٢٥- یحیی مولودی ٢٦- آرش فاتحی بوکانی ٢٧- سید پیام قریشی بوکانی ٢٨- شمال ماسکانی ٢٩- رابعه ذبیحی ٣٠- شبنم خضری ٣١- شیرین شرفی ٣٢- نیشتمان فتح‌اللهی ٣٣- اوین گودرزی ٣٤- پرشنگ صالحی‌راد ٣٥- ناهید پاشایی ٣٦- جمشید ابراهیمی ٣٧- ناصر ایرانی ٣٨- لیلا احمدی ٣٩- میتن رحمان‌نژاد ٤٠- حسن دیمه ٤١- چیمن ظریفی ٤٢- حسین مامه‌پور ٤٣- فرزین کوچری بوکانی ٤٤- منصور قانع ٤٥- حسین سعادی مقدم ٤٦- ناصر ابراهیمی بوکانی ٤٧- انور فردپیاده ٤٨- بهروز کیا ٤٩- ابراهیم سلامتی ٥٠- ابراهیم احمدیان ٥١- یوسف فرامرزی ٥٢- منیره خضری ٥٣- جمال احمدنژاد ٥٤- فردین بهرامی ٥٥- بهزاد معروفی


لازم بە ذکر است کە، وکلای دادگستری بوکان باشروع انقلاب ژن، ژیان، ئازادی پس از گشتە شدن حکومتی ژیناامینی و اعلام حمایت از خانوادە امینی و همچنین اعتراض بە شیوە برخورد افراد، نهدهای وارگانهای امنیتی با معترضین و سرکوب وکشتن معترضین صورت گرفتە است.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید