بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی ایران در مهاباد

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند به نام یوسف بکری ۳٨ ساله اهل مهاباد توسط نیروهای اداره اطلاعات ایران در محل کارش بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم به ذکر است، تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری و سرنوشت نامبرده هیچ اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید