جمعیت حقوق بشر کوردستان
اعتراضات سراسریحکم زندانسلایدر

اشنویه؛ صدور حکم دو تن از بازداشت شده گان جنبش ژن ژیان ئازادی

ک.م.م.ک:
بنابر گزارش دریافتی، دو تن از شهروندان به نام های مبین رسولتاب و مهران حسن زاده اهل روستای گردکشانه از توابع اشنویه (شنۆ)، از بازداشت شده گان جنبش ژن ژیان ئازادی، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ در این شهرستان در مجموع به یکسال و ۹ ماه زندان محکوم شدند.

باید اشاره کرد، مبین رسولتاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به یک سال و در همین چارچوب مهران حسن زاده نیز به ۹ ماه حبس محکوم گردید.

این دو شهروند چهارشنبه ۶ مهر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده و پس از یک روز به بازداشتگاه حکومت ایران در شهر اورمیه انتقال داده شده اند.
ا.ح

Related posts

سنه؛ بازداشت خالد احمدی فعال محیط زیست و عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان

Bilal Enferadi

آبدانان؛ بازداشت ۲ شهروند توسط نیروهای امنیتی

دیواندره؛ سرنوشت نامعلوم یک ورزشکار پس از بازداشت

Bilal Enferadi