سقز؛ انتقال شهلا چوپانی به زندان حکومت ایران در شهر سنندج

ک.م.م.ک:
سە شنبە ۶ تیر ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت شهلا چوپانی ۳۵ ساله، اهل شهر سقز و ساکن شهر قوخ از توابع سقز توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در آن شهر بازداشت شد.

بنابر گزارشات، نامبرده یک‌شنبه ۱۱ تیرماه سال جاری پس از اتمام دوره بازجوی به زندان حکومت ایران در شهر سنندج(سنه) انتقال داده شد.

باید اشاره کرد، در جریان حمایت از جنبش ژن ژیان ئازادی از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده، و در طول مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده اش محروم بوده است.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید